Μια φορά το μήνα (ή εκτάκτως όταν έχουμε κάποιο event) θα σας έρχεται ένα e-mail με το τι καινούριο υπάρχει/συμβαίνει στο μαγαζί! 

Once a month (or when there is a special event) you will receive a newsletter of what's new and what's happening in the shop!


* indicates required

Psit Jewellery will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

Email Marketing Powered by Mailchimp